TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ

Centre for Gender and Culture

Nagy Beáta fényképe

Dr. Nagy Beáta

Az intézet társigazgatója

e-mail: beata.nagy@uni-corvinus.hu

Szoba: C 405

 • A magyar nyelvű önéletrajza itt letölthető.
 • Az angol nyelvű önéletrajza itt letölthető.
 • MTMT publikációs oldal eléréséhez kattintson ide
 • Publikációk az Academia.edu oldalon. Az eléréséhez kattintson ide

Könyvek:

Nagy Beáta: Háttérben: Kísérlet egy szervezeti nemi rend feltárására,2014

Keveset tudunk arról, hogyan bátortalanítja el a műszaki és természettudományok iránt érdeklődő lányokat a társadalmi környezet: a szülők, a középiskolai és egyetemi tanárok, az elvárások vagy éppen az egyetemre járó fiúhallgatók, majd pedig a férfiakra szabott munkahelyi környezet. Ez a könyv arról szól, hogy miért tanul kevés lány műszaki és informatikai területen, milyen vélekedések vannak a nemek eltérő pályaválasztásáról, a nemi jellegzetességekről és szerepekről, illetve a támogató intézkedésekről. A kutatás a hazai műszaki felsőoktatás egyik meghatározó, nagy hagyománnyal rendelkező intézményében zajlott. Azt vizsgálom, hogy az adott szervezetben mi jellemzi a nemi rendet strukturális szempontból (azaz milyen a női hallgatók kisebbségi és alárendelt pozíciója), és milyen nemi kultúra domináns. A kutatás során hallott vélemények gyakran ellentétbe állították a fiúkat és a lányokat (szorgalmas lányok–hanyag fiúk, magolós lányok–kreatív fiúk). A lányokat általában nem az intellektuális képességeikért, hanem szorgalmuk, kitartásuk, céltudatosságuk és összeszedettségük miatt, illetve közösségi készségeikért dicsérték. Az oktatók szerint a külvilágot az jellemzi, hogy a lányokat a sztereotip pályák választására ösztönzik, az otthoni munkamegosztásban is egyenlőtlen a helyzetük, az anyaság pedig végképp lehetetlenné teszi számukra, hogy klasszikus műszaki vagy informatikai karrierben gondolkodjanak. A megkérdezett tanárok ritkán gondolták úgy, hogy a kérdésben az egyetemnek bármilyen tennivalója lenne.


Női menedzserek, 2001

Ez a könyvünk a női felső szintű vezetők magyarországi helyzetét, a rendszerváltás sorsukra gyakorolt hatását mutatja be számos élő példával, természetesen a szereplők anonimitását megőrizve. E munka mindenképpen hiánypótló és újdonságértékű, amikor a fiatalabbak (és főleg a nők) számára egyre nagyobb problémát jelent a pályafutás és a családalapítás közötti konfliktus feloldása: csak az tud felkészült fiatalként szakmai karriert befutni, aki az élet többi szféráját háttérbe szorítja. A szerző a könyvet főként azoknak a fiatal lányoknak, mai egyetemistáknak, pályájuk elején állóknak ajánlja, akik megfelelő minta és támasz nélkül kénytelenek megküzdeni a munkahely elvárásaival és a társadalom (sokszor rejtett) előítéleteivel.


Nagy Beáta, Kürtösi Zsófia, Szekeres Valéria: Gender Budgeting kézikönyv,2010

A nők és férfiak speciális életkörülményeihez igazodó, és ennek révén a különleges igényeiket nagyobb mértékben kielégítő, a nemek szerinti egyenlőtlenséget csökkentő forrásképzés és forráskihelyezés a nemekre érzékeny költségvetés (genderköltségvetés) segítségével mehet végbe. Ennek létrehozása során a társadalmat alátámasztó gender viszonyok ismeretének, valamint a közfinanszírozási működés eszköztárának egyidejű alkalmazásával olyan tudáskészleteket kapcsolnak össze, amely egy az eddigiekhez képest merőben újszerű és sokat ígérő megközelítési módját jelenti a büdzsé-készítésnek. A nemek közötti egyenlőség céljához csak úgy lehet előbbre jutni, ha a tervezés során figyelemmel kísérik azt is, hogy a nők prioritásai ugyanolyan súlyt kapnak-e, mint a férfiakéi. Ezeket a kérdéseket több szinten meg lehet vizsgálni: egész költségvetésre, választott programokra, vagy csupán bizonyos kiadási, bevételi tételekre, mind a helyi, mind az állami szinteken. A társadalmi nemek (gender) költségvetése nem más, mint a költségvetés-készítés során alkalmazott gender mainstreaming, amely azt a stratégiát jelöli, miszerint a nemek közötti egyenlőség lehetősége minden politikai lépés minden szintjére és minden stádiumába beépüljön.

Folyóiratcikkek:

 • Nagy Beáta: Az infókommunikációs technológiák használata és a női vezetők munka-magánélet egyensúlya, TNTeF 2015 5(1) 1-18.
  http://tntefjournal.hu/vol5/iss1/nagy.pdf
 • Dén-Nagy Ildikó, Géring Zsuzsanna, Király Gábor, Nagy Beáta: Kevert módszertanok alkalmazása a munka-magánélet egyensúly kutatásában Kultúra és Közösség 5(3) 149-158.
  http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2014/3/12.pdf
 • Nagy Beáta: Biológia vagy társadalom? – Bevezető tanulmány a nemek kérdésköréhez Kultúra és Közösség 5(4) 95-103.
  http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2014/4/06.pdf
 • Király Gábor – Dén-Nagy Ildikó – Géring Zsuzsanna – Nagy Beáta (2014) Kevert módszertani megközelítések. Elméleti és módszertani alapok. Kultúra és Közösség 5(2) 95-104.
 • Nemek forradalma? Közeledés a nemek helyzetében Replika 85-86. (2014/1-2) 177-191.
 • Nemek iskolázottsága a 2011-es népszámlálás adatai tükrében, Educatio 2013/4 p. 505-515.
  http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=97
 • Nők a vállalati vezetőtestületekben és irányításban Magyarországon, Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat (2013: 3: 2), p. 52-63.
  http://tntefjournal.hu/vol3/iss2/nagy.pdf
magyar zászló angol zászló

Levelezési cím:

1093 Budapest
Közraktár utca 4-6.

Telefon:

+36-1-482-7342

E-mail:

gender@uni-corvinus.hu