TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ

Centre for Gender and Culture

Dr. Hadas Miklós fényképe

Dr. Hadas Miklós

Hadas Miklós egyetemi tanár, az MTA doktora, a BCE TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központjának társigazgatója, az MTA Szociológiai Szakbizottságának és a NORMA (International Journal for Masculinity Studies) tanácsadó testületének tagja. 1990-től 2002-ig a Replika folyóirat alapító-főszerkesztője.

Kutatási kulcsszavak:

történeti maszkulinitáskutatás, szociológiaelmélet, kultúra szociológiája, tudományszociológia, sportszociológia


Dr. Nagy Beáta fényképe

Dr. Nagy Beáta

Nagy Beáta egyetemi tanár, társigazgatója a BCE-n működő TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központnak. Fő kutatási területe a munka és a társadalmi nemek kérdése, különös tekintettel a menedzsmentre és a szervezetekre. Az utóbbi években a szervezetek nemi kultúrájával foglalkozott, amellyel kapcsolatban multinacionális vállalatok, önkormányzatok és műszaki felsőoktatási intézmények körében is kutatott. 2013-2017 között zajlik az általa vezetett, Dilemmák és stratégiák a család és munka összehangolásában elnevezésű OTKA-kutatás.

Kutatási kulcsszavak:

társadalmi nemek, munkaerőpiac, menedzsment, munka-magánélet egyensúlya, nemek és technológia/IT, esélyegyenlőség


Dr. Király Gábor fényképe

Dr. Király Gábor

Szociológus, diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Maastrichti Egyetemen szerezte. Doktori disszertációját a társadalmi részvétel témakörében írta és védte meg 2009-ben szintén az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

Kutatási kulcsszavak:

állampolgári részvétel, döntések társadalmi kontextusa, társadalmi és technológiai változások kölcsönhatása


Dén-Nagy Ildikó fényképe

Dén-Nagy Ildikó

Dén-Nagy Ildikó közgazdász és szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájának doktorjelöltje. Kutatásai elsősorban a Tudomány és Technológia Tanulmányok területére fókuszálnak, különös tekintettel az infokommunikációs technológiák társadalmi hatásaira.

Kutatási kulcsszavak:

info-kommunikációs technológiák, munka-magánélet egyensúly, online közösségek, média, közösségi média


Géring Zsuzsanna fényképe

Géring Zsuzsanna

Géring Zsuzsanna a Budapesti Gazdasági Főiskola tudományos munkatársa, valamint a Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének doktorjelöltje. Fő kutatás területei a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) és a CSR-diskurzusok vizsgálata.

Kutatási kulcsszavak:

vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR), tartalomelemzés, diskurzuselemzés, kevert módszertan, munka-magánélet egyensúly, felsőoktatás jövője


Geszler Nikolett fényképe

Geszler Nikolett

Geszler Nikolett a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének PhD hallgatója. Elsősorban férfikutatásokkal foglalkozik, azon belül menedzser férfiak munka és magánélet egyensúlyával.

Kutatási kulcsszavak:

munka és magánélet egyensúlya, munka-család konfliktus, férfikutatások, menedzserek, gender, aktív apaság


Radó Márta fényképe

Radó Márta

Radó Márta a Szociológia és Társadalompolitika Intézet PhD hallgatója.

Kutatási kulcsszavak:

demográfia,egyenlőtlenségek, statisztikai módszerek, szubjektív jólét


Paksi Veronika fényképe

Paksi Veronika

Paksi Veronika szociológus, tudományos segédmunkatárs az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetében, valamint PhD hallgató a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájában. A Magyar Szociológiai Társaság titkára, a Kultúra és Közösség című periodika szerkesztője. Jelenlegi kutatási témái: magasan képzett nők munka-magánélet egyensúlya, karrier modellek és szakmai előrejutás a kutatás-fejleszés-innováció területén, döntések és egyenlőtlenségek a mesterséges reproduktív technológiákhoz kapcsolódóan.

Kutatási kulcsszavak:

nők a tudományban, természet és műszaki tudományok, munka és magánélet összeegyeztetése, gyermekvállalás, PhD képzés, doktori fokozattal rendelkezők, karrier modellek és szakmai előrejutás a kutatás-fejleszés-innováció területén, meddőség és mesterséges reproduktív technológiák


magyar zászló angol zászló

Levelezési cím:

1093 Budapest
Közraktár utca 4-6.

Telefon:

+36-1-482-7342

E-mail:

gender@uni-corvinus.hu