TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ

Centre for Gender and Culture

Nagy Beáta fényképe

Dr. Nagy Beáta

Az intézet társigazgatója

e-mail: beata.nagy@uni-corvinus.hu

Szoba: C 405

Nagy Beáta a Budapesti Corvinus Egyetemen oktat. Társigazgatója a TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központnak. Kandidátusi fokozatát 1996-ban szerezte meg, 2008-ban habilitált. Fő kutatási területe a munka és a társadalmi nemek kérdése. Az utóbbi időben kutatásokat végzett a vállalatok esélyegyenlőségi politikájáról, az önkormányzatok és vállalatok nemi kultúrájáról. 2015-ben jelent meg Háttérben. Kísérlet egy szervezeti nemi rend feltárására című, a lányok műszaki és informatikai pályán való csekély jelenlétéről szóló könyve a L’Harmattan Kiadónál. Jelenlegi OTKA-kutatásában a család és munka összehangolásának dilemmáit vizsgálja. 2004-2010-ben az Európai Bizottság mellett működő Network of Experts in Employment, Social Inclusion and Gender Equality (EGGSIE) magyar szakértője, majd pedig az „Equality pays off” elnevezésű program magyarországi védnöke volt. Tagja az MTA IX. osztály Bolyai Kutatói Ösztöndíjakat elbíráló Kollégiumának.

Társszerkesztője volt a nemekkel foglalkozó Artemis könyvsorozatnak, amelyet a Csokonai Kiadó adott ki.

magyar zászló angol zászló

Levelezési cím:

1093 Budapest
Közraktár utca 4-6.

Telefon:

+36-1-482-7342

E-mail:

gender@uni-corvinus.hu